0939 911 666

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KIỆN TỤNG

Không ai muốn dính líu đến kiện tụng, nhưng trong môi trường kinh doanh ngày nay, điều đó gần như không thể tránh khỏi. Trong tất cả các loại thủ tục tố tụng – từ khiếu nại quấy rối tình dục đến thương tích lao động – việc thuê thám tử tư để thu thập thông tin thực sự của vụ việc là cần thiết. Thám tử Yuki chỉ sử dụng những thám tử tư có kinh nghiệm nhất để giúp luật sư và khách hàng của họ tìm bằng chứng sẽ mang lại cho họ lợi thế đáng kể trong quá trình chuẩn bị khởi kiện. Với tư cách là cựu chuyên gia thực thi pháp luật, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc tuân theo các quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tất cả thông tin tình báo đều được thu thập một cách hợp pháp và có thể được sử dụng trong quá trình tố tụng tại tòa án.

CÁC CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KIỆN TỤNG CỦA CHÚNG TÔI

Khi trở thành khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp các báo cáo và tài liệu chi tiết về tất cả các phát hiện của chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi hiểu rằng mỗi trường hợp là duy nhất, vì vậy chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn và nhóm pháp lý của bạn để phát triển một chiến lược tùy chỉnh sẽ mang lại kết quả tối ưu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ngoài các dịch vụ điều tra của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ các nhân chứng và nhân viên quan trọng.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÌNH HÌNH CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

Xác minh các tuyên bố được đưa ra trong hồ sơ lưu chiểu, tuyên bố của cảnh sát, thủ tục tòa án hoặc các tài liệu khác

Xác định vị trí nhân chứng

Tiến hành điều tra để xác định các nhân chứng chưa biết trước đây

Phân tích hồ sơ tài chính liên quan đến vụ việc

Kiểm tra lý lịch toàn diện

Xác minh danh tính

Xác minh thông tin xác thực của các nhân chứng

Kiểm tra hồ sơ vụ án

Cần Hỗ trợ Tố tụng? Liên hệ với THÁM TỬ YUKI ngay hôm nay.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on tumblr

Tham khảo thêm