0939 911 666

Xác minh nhân thân

Xác minh nhân thân, Lý lịch cá nhân

Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Xác minh nhân thân của một con người, một sự việc nào đó là các thám tử tiến hành điều tra làm sáng rõ về con người đó các thông tin liên quan như nơi ở, cơ quan, tên thật…các tài liệu liên quan để chứng minh tính khách quan đúng sự thật theo yêu cầu của quý vị tuỳ theo mức độ bên quý vị cung cấp thông tin để các thám tử nhận định sự việc, giúp quý vị sớm có thông tin, tránh rủi ro.

Các Thám tử và Điều tra viên của Thám tử Yuki có thể giúp bạn:

  • Xác minh các giao dịch tài chính đáng ngờ
  • Xác minh án tích/ lý lịch tư pháp
  • Xác minh lịch sử làm việc, kinh doanh
  • Xác minh lịch sử giao dịch ngân hàng & tài chính
  • Xác minh lý lịch cá nhân
  • Xác minh các mối quan hệ gia đình
  • Xác minh lịch sử mua bán tài sản có đăng ký
  • Xác minh lịch sử nộp thuế TNCN

Xác minh lý lịch được hiểu là việc thu thập một cách độc lập, khách quan các thông tin nhân thân của đối tượng kiểm tra căn cứ vào các yêu cầu cụ thể của khách hàng, nhằm phục vụ một mục đích nhất định của khách hàng.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của việc ra các quyết định kinh doanh chính xác, phù hợp và kịp thời phụ thuộc rất lớn vào chất lượng các thông tin sẵn có (tính chính xác, khách quan, đầy đủ, liên quan).

Theo lẽ thường, khi cần tìm hiểu về một đối tượng, người ta sẽ tự mình tra cứu các thông tin có sẵn tại doanh nghiệp hoặc trên internet, hoặc tự thực hiện các biện pháp thu thập thông tin trong phạm vi khả năng của mình… Mặc dù việc thực hiện các biện pháp nêu trên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí nhưng trong phần lớn các trường hợp, các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ không thể thu thập được đầy đủ các thông tin cần thiết do bị hạn chế về nguồn lực (kỹ năng, thời gian, không gian, nhân sự, mối quan hệ…)

Là một tổ chức thám tử chuyên nghiệp với mạng lưới các điều tra viên, thám tử và cộng tác viên rộng khắp, Thám tử Yuki  trong mọi trường hợp luôn chủ động trong việc huy động được các nguồn lực trong việc thu thập các thông tin lý lịch cá nhân, tổ chức không phụ thuộc vào sự hạn chế về thời gian và không gian thực hiện công việc.

Trên thực tế, Thám tử Yuki  thường được các công ty, tập đoàn yêu cầu hỗ trợ xác minh lý lịch của ứng viên tuyển dụng vào các vị trí và chức vụ quản lý quan trọng, xác minh lại lý lịch, nhân thân của người lao động bị nghi ngờ có hành vi vi phạm quy chế công ty, xác minh tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được cung cấp…

Vui lòng liên hệ với Thám tử Yuki  để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.